ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Παρά την Ευρωπαϊκή οικονομική κρίση, και την παρατεταμένη Ελληνική ύφεση, τα έσοδα της εταιρείας παρουσιάζουν μια σταθερή ανάπτυξη σε ετήσια βάση, λόγω της συνεχούς επέκτασης και της συνεχούς βελτιστοποίησης των υφιστάμενων επιχειρηματικών πτυχών της εταιρίας. Αξιοποιώντας τις οικονομίες κλίμακας καθώς και των ισχυρών και καλά διατηρημένων οικονομικών πλάνων η ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ Α.Ε. έχει καταφέρει να επιτύχει σημαντική μείωση των λειτουργικών εξόδων της, διατηρώντας το περιθώριο κέρδους.

Με ένα θετικό EBITDA, κυρίως λόγω της απόδοσης των επενδύσεων, και ένα δείκτη χρέους 16,7%, η εταιρεία έχει καταφέρει να διατηρήσει μια τρέχουσα αναλογία 2.1.

rev_1