ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Σε ένα περιβάλλον που το χαρακτηρίζει η επιχειρηματικότητα, η ακεραιότητα, η φιλικότητα και  η πρωτοβουλία, ο εργαζόμενος μπορεί να ταυτίσει το προσωπικό με το εταιρικό όραμα και να αναπτυχθεί ταυτόχρονα με την εταιρία. Το κέντρο των επιχειρήσεων μας είναι οι άνθρωποί μας. Η ομάδα μας αποτελείται από νέους φιλόδοξους επαγγελματίες, οι οποίοι μοιράζονται το όραμά μας για υψηλή ποιότητα και υπεροχή.

Έχουμε μια οργανωσιακή κουλτούρα που βασίζεται στην ειλικρίνεια, την εντιμότητα και τον σεβασμό, εκτιμώντας τις απόψεις, θέσεις και τη συμβολή των εργαζομένων μας για τον τρόπο που διεξάγουμε τις επιχειρήσεις μας. Λειτουργούμε σε ένα ζωντανό και δυναμικό περιβάλλον εργασίας, προσφέροντας εργασιακή ασφάλεια και συνεχή εκπαίδευση, έτσι ώστε ο καθένας μάς να μπορεί να μεγιστοποιήσει τις δυνατότητες του.

Το Marketing, το Finance και το Supply Chain & Merchandising είναι τομείς κλειδιά στην επιχείρηση μας. Η συνεχής ανάπτυξη μας, μας επιτρέπει να προσεγγίζουμε και να δουλεύουμε με επαγγελματίες οι οποίοι έχουν ισχυρή βιομηχανική γνώση και ισχυρά κίνητρα για την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων.