ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρεία ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΑΕ είναι μια οικογενειακή εταιρεία που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1989 ως μια επιχείρηση εισαγωγών και εξαγωγών και η οποία δραστηριοποιείται εντός της Ευρωπαϊκής αγοράς. Η διοικητική ομάδα έχει ένα μεγάλο εύρος εμπειρίας και γνώσης όσον αφορά την διεξαγωγή επιχειρήσεων τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η 30 χρόνων ιστορία της εταιρείας σε συνδυασμό με την απαράμιλλη εξειδίκευση σε επιχειρήσεις υψηλού όγκου πωλήσεων με μικρό σε ποσοστό περιθώριο κέρδους καθώς και την εμπειρία στην λιανική, επιτρέπει την ανάληψη πολλών έργων και την αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών που προκύπτουν σήμερα στην Ελλάδα. Τα πλεονεκτήματα της ΜAΛΛΙΑΡΗΣ Α.Ε. περιλαμβάνουν:

  • Βαθιά γνώση της ελληνικής αγοράς
  • Εμπειρία σε πωλήσεις και στο μάρκετινγκ και σε ισχυρές παγκόσμιες αγορές
  • Στρατηγική σκέψη και δράση
  • Επαγγελματικές και αμοιβαία επικερδείς συνεργασίες
  • Ισχυρές συνεργασίες με εμπορικά κέντρα και μεσιτικά γραφεία στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια
  • Μεγάλη εμπειρία σε λειτουργία στο υψηλότερο επίπεδο των βιομηχανικών δεδομένων